قال رسول الله «صلی الله علیه و آله»:

إذا غَضُبَ الله علی اُمّةٍ، لَم یَزَلِ العَذاب عَلَیهِم، غَلَّت أَسعارها وَ قَصرَت أَعمارها، وَ لَم تَربح تُجّارها وَ لَم تُزَک ثِمارها، وَ لَم تغزر أَنهارها، وَ حُبِسَ عَنها أَمطارها وَ سَلَّطَ عَلَیها [أَ]شِرارها.

[از: تحف العقول، مواعظ النّبی و الحکمة، حدیث شماره ۱۲۸]

هر گاه خدا بر امتی خشم کند و عذاب بر آنها فرود نیاورد، نرخهاشان گران می‌شود و عمرهاشان کوتاه می شود و بازرگانیشان سود ندهد و میوه‌هایشان خوب نشود و جویهایشان پر آب نباشد و بارانشان نبارد و بدهایشان بر آنان مسلط شوند.